Managementboeken vertalen

Het aantal managementboeken dat jaarlijks wordt uitgegeven en het aantal dat wordt vertaald door Multichapter stijgt nog steeds. Er zijn onderhand zo ongeveer 150.000 managementboeken in Nederland die over management, ondernemen, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling gaan. Voor elk managementboek geldt dat het boek zichzelf moet onderscheiden van de concurrentie. Daarom mag een professionele boekvertaling niet achterblijven.

Professionele vertaling door native boekvertalers

Onze vertalers hebben naast een didactische achtergrond, jarenlange ervaring met managementboeken vertalen. Dit houdt in dat ze op de hoogte zijn van de begrippen en terminologieën en ze de desbetreffende doelgroep niet uit het oog verliezen. Ze denken aan het comfort van de lezer en houden scherp in de gaten wat prettig is voor de lezer als het gaat om de opbouw, formulering en presentatie. Ook zijn zij native speaker en vertalen uitsluitend naar hun moedertaal.

Werkwijze van het vertalen van een managementboek

De eerste stap is uw aanvraag, ons voorstel en de proefvertaling. De aanvraag kunt u doen middels het offerteformulier in te vullen, maar dit kan ook per mail of via de telefoon. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, stellen wij een prijsindicatie op. Mocht u akkoord gaan op deze offerte, starten wij met een proefvertaling. Een proefvertaling betekent bij ons het vertalen van het eerste hoofdstuk of deel van het eerste hoofdstuk. U kunt nu een beeld krijgen van de vertaalstijl van het speciaal samengestelde vertaalteam.

De tweede stap bestaat uit de feedback op onze proefvertaling. Zodra wij klaar zijn met de proefvertaling, sturen wij deze naar u op en kunnen wij deze samen bespreken. Mochten er vragen zijn of mocht u graag veranderingen willen doorvoeren, is daar de mogelijkheid toe.

De derde stap is het werkelijke vertalen en opleveren van het managementboek. Uw samengestelde vertaalteam gaat aan de slag met het vertalen van het gehele boek. Als de ene vertaler het boek heeft vertaald, kijkt de andere vertaler het nogmaals na. Op deze manier krijgt uw boek een dubbele controle voordat wij hem naar u doorsturen. Na het akkoord van het vertaalteam leveren wij het managementboek op de gewenste manier aan u op.