Kookboek vertalen

Het vertalen van een kookboek vereist veel van een vertaler. Het vertalen van een kookboek is niet alleen het omzetten van woorden naar een andere taal. De ingrediënten moeten uiteraard de goede benaming krijgen om verwarring te voorkomen. Maar niet alleen de ingrediënten spelen een rol, ook maten en gewichten kunnen voor de nodige confusie zorgen.

Deskundige kookboek vertalers

Onze vertalers hebben de nodige ervaring in het vertalen van kookboeken. Ook zijn al onze vertalers native speaker, dit betekent dat zij vanuit hun moedertaal vertalen. Dit laatste is erg belangrijk om de juiste terminologie door te kunnen voeren in de vertaling. De vertaling van de maten en gewichten wordt zorgvuldig berekend, zodat de recepten correct uitgevoerd kunnen worden.

Werkwijze voor het vertalen van een kookboek

De eerste stap is uw aanvraag, ons voorstel en de proefvertaling. De aanvraag kunt u doen middels het offerteformulier in te vullen, maar dit kan ook per mail of via de telefoon. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, stellen wij een prijsindicatie op. Mocht u akkoord gaan op deze offerte, starten wij met een proefvertaling. Een proefvertaling betekent bij ons het vertalen van het eerste recept of een deel van het eerste recept. U kunt nu een beeld krijgen van de vertaalstijl van het speciaal samengestelde vertaalteam.

De tweede stap bestaat uit de feedback op onze proefvertaling. Zodra wij klaar zijn met de proefvertaling, sturen wij deze naar u op en kunnen wij deze samen bespreken. Mochten er vragen zijn of mocht u graag veranderingen willen doorvoeren, is daar de mogelijkheid toe.

De derde stap is het werkelijke vertalen en opleveren van het kookboek. Uw samengestelde vertaalteam gaat aan de slag met het vertalen van het gehele kookboek. Als de ene vertaler het kookboek heeft vertaald, kijkt de andere vertaler het nogmaals na. Op deze manier krijgt uw kookboek een dubbele controle voordat wij hem naar u doorsturen. Na het akkoord van het vertaalteam leveren wij het kookboek op de gewenste manier aan u op.