Fitness boeken vertalen

Een fitness boek gaat meestal niet alleen over fitness. Het omschrijft een gehele nieuwe levensstijl die meehelpt om gezonder en gelukkiger door het te leven gaan. Het boek moet lezers inspireren en motiveren. Het is belangrijk dat de vertaling van een Fitness boek dezelfde emoties overbrengt.

Ervaren native boekvertalers

De vertalers van Multichapter hebben ruime ervaring in het vertalen van Fitness boeken. Ook zijn zij native speaker en vertalen uitsluitend naar hun moedertaal. Dit laatste is belangrijk voor het gebruik van de juiste terminologieën in de desbetreffende taal. Bij klantcases staat een selectie uit ons portfolio, hier staan ook een aantal fitness boeken.

Werkwijze voor het vertalen van fitness boeken

De eerste stap is uw aanvraag, ons voorstel en de proefvertaling. De aanvraag kunt u doen middels het offerteformulier in te vullen, maar dit kan ook per mail of via de telefoon. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, stellen wij een prijsindicatie op. Mocht u akkoord gaan op deze offerte, starten wij met een proefvertaling. Een proefvertaling betekent bij ons het vertalen van het eerste hoofdstuk of deel van het eerste hoofdstuk. U kunt nu een beeld krijgen van de vertaalstijl van het speciaal samengestelde vertaalteam.

De tweede stap bestaat uit de feedback op onze proefvertaling. Zodra wij klaar zijn met de proefvertaling, sturen wij deze naar u op en kunnen wij deze samen bespreken. Mochten er vragen zijn of mocht u graag veranderingen willen doorvoeren, is daar de mogelijkheid toe.

De derde stap is het werkelijke vertalen en opleveren van het boek. Uw samengestelde vertaalteam gaat aan de slag met het vertalen van het gehele boek. Als de ene vertaler het boek heeft vertaald, kijkt de andere vertaler het nogmaals na. Op deze manier krijgt uw boek een dubbele controle voordat wij hem naar u doorsturen. Na het akkoord van het vertaalteam leveren wij het boek op de gewenste manier aan u op.