Educatieve boeken vertalen

Bij een educatief boek is het belangrijk hoe de informatie wordt overgebracht. Het niveau van de lezer is voor het schrijven bepaald en er staan voorbeelden of oefeningen in om de lezer actief te houden. Bij het vertalen van educatieve boeken is het essentieel dat de objectiviteit gewaarborgd blijft, de oefeningen begrijpelijk worden vertaald en het niveau voor de lezer hetzelfde blijft. Onze vertalers hebben een didactische achtergrond en weten hoe zij informatie duidelijk, zonder onnodige extra’s kunnen overbrengen.

Educatieve boeken vertalen door native vertaalspecialisten

Meer dan bij andere vertalingen is het bij het vertalen van educatieve boeken erg belangrijk dat informatie niet wordt vervormd. Toch betekent een nauwgezette vertaling niet dat woorden zomaar omgezet kunnen worden van de ene naar de andere taal. De vertaler moet voortdurend beslissingen nemen op het vlak van woordkeuze en zinsbouw. Onze vertalers weten uit ervaring dat talen verschillende constructies en gevoeligheden hebben, maar kunnen de inhoud van elk educatief boek exact overbrengen. Daarnaast hebben onze vertalers ruime ervaring met het vertalen van educatieve boeken en zijn zij native speaker.

Werkwijze bij het vertalen van een educatief boek

De eerste stap is uw aanvraag, ons voorstel en de proefvertaling. De aanvraag kunt u doen middels het offerteformulier in te vullen, maar dit kan ook per mail of via de telefoon. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, stellen wij een prijsindicatie op. Mocht u akkoord gaan op deze offerte, starten wij met een proefvertaling. Een proefvertaling betekent bij ons het vertalen van het eerste hoofdstuk of deel van het eerste hoofdstuk. U kunt nu een beeld krijgen van de vertaalstijl van het speciaal samengestelde vertaalteam.

De tweede stap bestaat uit de feedback op onze proefvertaling. Zodra wij klaar zijn met de proefvertaling, sturen wij deze naar u op en kunnen wij deze samen bespreken. Mochten er vragen zijn of mocht u graag veranderingen willen doorvoeren, is daar de mogelijkheid toe.

De derde stap is het werkelijke vertalen en opleveren van het boek. Uw samengestelde vertaalteam gaat aan de slag met het vertalen van het gehele boek. Als de ene vertaler het boek heeft vertaald, kijkt de andere vertaler het nogmaals na. Op deze manier krijgt uw boek een dubbele controle voordat wij hem naar u doorsturen. Na het akkoord van het vertaalteam leveren wij het boek op de gewenste manier aan u op.