Detectives vertalen

Een goede detective moet de lezer aangrijpen, ontroeren, laten lachen en meeslepen in het verhaal. De vertaling van een detective moet dezelfde emoties oproepen.

Laat uw detective vertalen door ervaren boekvertalers

Het vertalen van een detective is een vak apart waarbij de vertalers op een creatieve manier moeten spelen met woorden. Een roman moet immers na de vertaling hetzelfde gevoel geven en dezelfde boodschap overbrengen. Dit doen onze vertalers door de juiste technieken toe te passen en de achterliggende emoties niet uit het oog te verliezen. Onze literair vertalers zijn allemaal academisch geschoold en gespecialiseerd in taal. Ook zijn zij native speaker van de doeltaal en hebben zij ruime ervaring met het vertalen van detectives.

De werkwijze bij het vertalen van een detective

De eerste stap is uw aanvraag, ons voorstel en de proefvertaling. De aanvraag kunt u doen middels het offerteformulier in te vullen, maar dit kan ook per mail of via de telefoon. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, stellen wij een prijsindicatie op. Mocht u akkoord gaan op deze offerte, starten wij met een proefvertaling. Een proefvertaling betekent bij ons het vertalen van het eerste hoofdstuk of deel van het eerste hoofdstuk. U kunt nu een beeld krijgen van de vertaalstijl van het speciaal samengestelde vertaalteam.

De tweede stap bestaat uit de feedback op onze proefvertaling. Zodra wij klaar zijn met de proefvertaling, sturen wij deze naar u op en kunnen wij deze samen bespreken. Mochten er vragen zijn of mocht u graag veranderingen willen doorvoeren, is daar de mogelijkheid toe.

De derde stap is het werkelijke vertalen en opleveren van het boek. Uw samengestelde vertaalteam gaat aan de slag met het vertalen van het gehele boek. Als de ene vertaler het boek heeft vertaald, kijkt de andere vertaler het nogmaals na. Op deze manier krijgt uw boek een dubbele controle voordat wij hem naar u doorsturen. Na het akkoord van het vertaalteam leveren wij de boekvertaling op de gewenste manier aan u op.