Het verschil tussen fictie en non-fictie vertalen

Er zijn veel verschillende soorten boeken. Zo zijn er bijvoorbeeld non-fictie boeken zoals autobiografieën en educatieve boeken. Maar naast non-fictie boeken bestaan er ook fictie boeken. Voorbeelden van fictie boeken zijn bijvoorbeeld romans en stripboeken. Maar wat is het verschil tussen fictie en non-fictie. Het verschil tussen fictie en non-fictie is redelijk makkelijk uit te leggen. Is het verhaal echt gebeurd? Is het gebaseerd op feiten? Als het gebaseerd is op feiten, noemen wij het een non-fictie boek. Maar dit is een zeer simpele uitleg.

Fictie

Onder fictie boeken vallen romans en stripboeken. Een fictie boek is een tonend geschreven boek om de lezer mee te slepen in het verhaal. Een fictie boek moet genoeg raadsels oproepen om de lezer mee te slepen tot het eind. Het doel van de auteur is om de lezer te vermaken en te amuseren. Dit kan bijvoorbeeld door de lezer te ontroeren of aan het denken te zetten. De lezer verplaatst zich in de persoon en komt te weten wat deze persoon denkt en voelt.

Fictie boeken vertalen

Bij het vertalen van een fictie boek is het belangrijk dat de vertaling dezelfde emoties oproept. De vertaler moet in staat zijn om los te komen van de tekst en met een kritische blik te kijken. De verschillen tussen bron- en doeltaal op het gebied van zinsbouw en woordkeuze moet voor de vertaler duidelijk zijn. Een boekvertaler moet aanvoelen welke sfeer en intentie de auteur over wil brengen op de lezer, zodat de vertaling dezelfde ervaring geeft. 

Non-fictie

Bij non-fictie boeken is het van groot belang dat de gepresenteerde feiten kloppen. De teksten gaan over de werkelijkheid. Bij non-fictie boeken kunt u denken aan een educatief boek. De auteur van een non-fictie boek heeft als doel de lezer iets te leren en informatie te geven over het desbetreffende onderwerp. Bij non-fictie gaat het minder om de beleving, het draait juist om de feiten. 

Non-fictie boeken vertalen

Bij non-fictie boeken draait het om feiten. De vertaler krijgt bij het vertalen van non-fictie boeken veel te maken met namen, begrippen, personen en culturele aspecten. De tekst moet ook in de doeltaal kloppen, dus de feiten moeten op de juiste manier vertaald worden. Voor het vertalen van non-fictie boeken is ervaring en specialisatie nodig. 

Wilt u uw fictie of non-fictie boek door gespecialiseerde boekvertalers laten vertalen? Multichapter helpt u graag.