Waarom u een boek door een native vertaler moet laten vertalen

Vertalen is een vak, het gaat om meer dan alleen woorden omzetten naar een andere taal. Voor het professioneel vertalen van een boek is meer nodig dan alleen kennis van de taal, woordenschat en grammatica. Vertalers moeten inhoudelijk sterk zijn en daarbij de context en nuances goed over laten komen. Uw boek kunt u het beste laten vertalen door een native vertaler. 

Wat is een native vertaler?

Een native speaker is een persoon die de desbetreffende taal als kind via een natuurlijk taalverwervingsproces heeft geleerd. Deze personen zijn geboren en opgegroeid in een omgeving waarin de taal door andere moedertaalsprekers werd gesproken. Een native speaker die zich gespecialiseerd heeft in vertalen noemen we een native vertaler. Native vertalers zijn voornamelijk gespecialiseerd in hun eigen moedertaal, de taal is niet op latere leeftijd aangeleerd zoals bij standaard vertalers. 

Taalbeheersing

Een native vertaler en standaard vertaler verschillen onder andere op het gebied van taalbeheersing van elkaar. Bij native vertalers zal de intuïtieve taalbeheersing meer ontwikkeld zijn dan de theoretische taalbeschouwing. Bij een standaard vertaler is dit het omgekeerde. Bij een standaard vertaler is de taal aangeleerd. Hierdoor vertalen zij meer op basis van theorie in plaats van intuïtie. 

Meer nuances

Bij nuances gaat het niet om een groot verschil tussen twee dingen maar juist om het kleine. Een vertaler die de taal op latere leeftijd heeft geleerd zal nooit meer nuances kennen dan een native vertaler. Een native speaker weet bij iedere boekvertaling de juiste nuances toe te passen. 

Culturele aspecten van een boekvertaling

Ook de culturele aspecten spelen een rol bij een boekvertaling. Native vertalers weten precies wat wel en wat niet goed overkomt. Native vertalers weten daarnaast ook welke gewoontes er zijn in bijvoorbeeld Spanje. Iets wat in Nederland aanspreekt hoeft niet direct in Spanje aan te spreken. Denk bijvoorbeeld aan spreekwoorden, dit kan niet letterlijk vertaald worden. De native speaker kent naast de taal ook de cultuur en weet wat wel en niet aanspreekt. Door de kennis van de native vertaler spreekt het boek op de juiste manier aan in de doeltaal.

Wilt u uw boek laten vertalen door een native vertaler? Multichapter staat voor u klaar.